Shutdown Controller

shutdown-controller

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: اپلیکیشن ویندوز
  • تاریخ پروژه: 06 دی 1399
  • دانلود

این برنامه به منظور ساده کردن فرایند اتوماتیک سازی خاموش کردن کامپیوتر طراحی و پیاده سازی شده است. به این برنامه کوچک و سبک به کاربر این امکان را میدهد تا با مشخص کردن یک بازه زمانی، کامپیوتر خود را در آن زمان خاص Hibernate, Log Off, Restart یا Shutdown کند.