MongoDB Backup

mongodb_backup

اطلاعات پروژه

این برنامه با هدف تهیه آسان نسخه پشتیبان از دیتابیس MongoDB طراحی و اجرا شده است. از ویژگی های این نرم افزار سادگی استفاده، قابلیت تعیین زمان برای نگهداری نسخه های پشتیبان، و حذف خودکار فایل های پشتیبان پیشین است. این نرم افزار متن باز است تا شما بتوانید آن را مطابق نیاز خود، ویرایش کنید.