کتاب های فراتر از کلمات

اطلاعات پروژه

  • دسته بندی: وب
  • تاریخ پروژه:اردیبهشت 1399
  • نمایش

کتاب های فراتر از کلمات، داستان های تصویری بدون کلام برنده جایزه هستند که شامل موضوعاتی از جمله سلامت جسمی و روانی، سبک زندگی و روابط، آسیب و سوءاستفاده و عدالت کیفری میشوند. هر داستان یا کمک و برای افرادی که داری درک تصویر راحت تری نسبت به کلمات هستند ساخته شده است. این شامل افراد دارای اختلالات یادگیری و یا اوتیسم، افرادی که از نظر شناختی یا ارتباطی از جمله زوال عقل، افرادی که در خواندن مشکل دارند، از جمله بخشی از ناشنوایان و افرادی که از زبان کشوری که در آن زندگی میکنند استفاده نمیکنند، می باشد. از این داستان ها در زمینه های بهداشت و درمان، مدارس و کالج ها، کتابخانه ها، محیط های پشتیبانی شده، خدمات درمانی و سازمانهای مردمی و غیره استفاده میشود.

کتاب های فراتر از کلمات